Telemedicine

 

Otosclerose komt op grote schaal voor. De behandeling vereist een delicate oorchirurgie. Deze feiten maken het noodzakelijk operatietechnieken voortdurend te verbeteren en (wereldwijd) uit te wisselen. Tot voor kort was het technisch niet mogelijk een operatie door een ver weg wonende collega momentaan te laten becommentariëren en de gang van zaken tijdens een operatie met (meerdere) collega’s te bespreken. Die mogelijkheden zijn vandaag de dag beschikbaar. 

Voor kennisuitwisseling tijdens operaties, o.a. van otosclerosepatiënten en voor het demonstreren van technieken wordt gebruik gemaakt van een video-teleconferentiesysteem (VTC-systeem). In de praktijk is dit een MCU (Multipoint Control Unit). Een MCU maakt het mogelijk een simultane videoconferentie te houden tussen drie of meer van elkaar verwijderde klinieken. Een MCU is een ‘bridge’ die het verloop van een operatie en de gesprekken daarbij) van de verschillende locaties op een intelligente manier met elkaar verbindt. Met een MCU kunnen meerdere deelnemers tegelijkertijd op een scherm worden gezien en gehoord.

MCU maakt gebruik van ‘streaming media technologie’. Daarmee is het mogelijk mediabestanden rechtstreeks via computernetwerken te distribueren en vrijwel onmiddellijk af te spelen, net zoals de filmpjes op Internet. De basistechnologie bestaat uit digitale compressie van audio- en videostreams in ‘real time’. De hardware of software die deze compressie uitvoert wordt een ‘codec’ (coder/decoder) genoemd. De resulterende digitale stream van enen en nullen wordt onderverdeeld in gelabelde ‘packets’, die vervolgens worden verstuurd over een digitaal netwerk. 

Toepassingsgerichte VTC systemen hebben alle benodigde componenten samengevoegd in één enkele installatie. Meestal is dat een console met een op afstand bedienbare videocamera van hoge kwaliteit. Deze PTZ-camera’s (Pan Tilt Zoom) kunnen op afstand worden aangestuurd om naar links, rechts, boven en onder te draaien, en ín of uit te zoomen. In de console bevinden zich de elektrische interfaces en de aansturende computer met daarin de ‘codec’. Rondommicrofoons worden gekoppeld aan de console, alsmede een TV-monitor met luidsprekers. Er bestaan diverse typen van toepassingsgericht VTC-apparaten. 

Sommige systemen geven de mogelijkheid tot videoconferentie zonder een MCU. Deze gebruiken een op de H.323-standaard gebaseerde techniek, bekend als ‘Decentralized Multipoint’, waarbij ieder station (module) in een multipointgesprek direct video en audio uitwisselt met de andere stations, zonder centrale ‘manager’. Het voordeel van deze techniek is dat de video en audio over het algemeen van hogere kwaliteit zal zijn, doordat ze niet opnieuw verzonden hoeven te worden door een centraal punt. Ook kunnen gebruikers multipointgesprekken voeren zonder rekening te houden met de beschikbaarheid of verwerking van een MCU. Deze toegevoegde kwaliteit en dit gemak gaat wel ten koste van een hogere netwerkbandbreedte, doordat ieder station direct alles naar ieder ander station moet verzenden.

De perfecte beeldkwaliteit die de technologieën waarop VTC is gebaseerd bieden, maken het mogelijk zeer gedetailleerd operatietechnieken en werkwijzen van operateurs te beoordelen, zonodig te verbeteren, of te overleggen over een andere wijze van opereren.

 

Voorbeelden van operaties: www.lion-e-library.org/video_flv/index_surgery2.html