Doelstellingen

 

De operatie van otosclerose is een zeer effectieve behandeling, welke bij de meeste patiënten tot een bevredigend gehoorresultaat leidt. Echter, om een maximale gehoorverbetering te bereiken is het belangrijk de bestaande chirurgische technieken voortdurend tegen het licht te houden. Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de verschillende behandelingen van otosclerose vormt hierbij de basis. Dit betreft in veel gevallen gerandomiseerd klinisch onderzoek en retrospectieve analyse van bestaande gegevens. Dit kan ertoe leiden bestaande operatietechnieken te vernieuwen of te vervangen.

 

Het wetenschappelijk onderzoek vindt plaats in internationaal kader. Er zijn dus veel meer gegevens beschikbaar dan vroeger. Door deze grootschalige opzet is men er recent in geslaagd factoren in kaart te brengen die de mate van verbetering van het gehoor van de patiënt na de operatie beïnvloeden. Een voorbeeld hiervan is de factor ‘leeftijd van de patiënt’ op het moment van de operatie. Deze nieuwe informatie maakt het mogelijk om, in het gesprek voorafgaande aan de operatie, de patiënt met otosclerose beter te informeren over het te verwachten resultaat na de operatie. Hierdoor verbetert de preoperatieve begeleiding en zal de kwaliteit van zorg toenemen. Een belangrijk trefwoord hierbij is: ‘Evidence Based Medicine’. De juiste vragen stellen aan de KNO-arts over ervaring en expertise is zeer belangrijk.

 

Verbetering van de kwaliteit van zorg is een continu en dynamisch proces. Door de jarenlange ervaring, het toenemende aantal operaties en het wetenschappelijke onderzoek. Een KNO-arts vinden en consulteren die daadwerkelijk ruime ervaring heeft in b.v. otosclerose operaties is nog niet zo makkelijk.