Otosclerose - Algemene kenmerken

 

Otosclerose is een aandoening waarbij in middenoor overmatig bot groeit. Dit is aan de buitenkant niet te zien. Die overmatige botgroei zit aan de stijgbeugel, een van de gehoorbeentjes die het geluid doorgeven aan het binnenoor. Het gevolg is dat deze vast komt te zitten in het ovale venster. Dit ‘venster’ vormt de ingang naar het binnenoor. Zie de Afbeelding.

Door de overmatige botgroei wordt het gehoor langzaam minder. Het gaat hier om een geleidingsverlies. Dit is een gehoorverlies dat een gevolg is van het niet goed doorgegeven worden van de geluidstrillingen naar het binnenoor, waarin zich de zintuigcellen bevinden. Wanneer de otosclerose in een vergevorderd stadium is worden soms ook de zintuigcellen in het binnenoor aangetast. Dan treedt een perceptief gehoorverlies op voor de hoge tonen.

Otosclerose is een doorgaand proces met een erfelijke oorzaak. De ziekte is niet te genezen. Vrouwen hebben een twee keer zo grote kans op de ziekte als mannen. Otosclerose wordt meestal tussen het 20ste en 50ste levensjaar vastgesteld. Bij uitzondering kan de aandoening op de kinderleeftijd ontstaan. Het is de meest voorkomende vorm van erfelijke slechthorendheid. Hormonale veranderingen in het lichaam versnellen het proces. 

Otosclerose is meestal in beide oren aanwezig (70%). Ongeveer 1 op de 10 de mensen met otosclerose krijgt uiteindelijk een ernstig gehoorverlies. Naast het gehoorverlies kunnen oorsuizen (tinnitus), duizeligheid en evenwichtsproblemen voorkomen. Otosclerose tast alleen de oren aan en geen andere delen van het lichaam. Mensen met Osteogenesis Imperfecta hebben meer kans om otosclerose te ontwikkelen.

De prevalentie van otosclerose met klinische symptomen wordt geschat op 0.3% tot 0.4% in de Kaukasische populatie. Voor Nederland zou dit in 2009 een totaal van ongeveer 50.000 personen betekenen.  Niet iedereen echter met otosclerose zal ook daadwerkelijk een operatie willen ondergaan. Wanneer de klinische symptomen beperkt zijn en/of een patiënt goed geholpen kan worden met een hoortoestel, kan hij/zij, in overleg mat de KNO-arts, ervoor kiezen de operatie uit te stellen of in het geheel niet te laten uitvoeren.