Behandelmogelijkheden 1

  • Hoortoestellen
  • Operatie - Stapedectomie en Stapedotomie

 

Hoortoestellen

In het beginfase van de otosclerose, wanneer de klachten over het gehoor nog beperkt zijn, kan overwogen worden de patiënt te adviseren hoortoestellen  te gaan dragen. Het kan ook zinvol zijn hoortoestellen te proberen wanneer verwacht wordt dat op termijn een operatie noodzakelijk zal. Het dragen van hoortoestellen is zeker een optie wanneer mensen niet geopereerd willen worden. Helaas zijn otosclerose-patiënten niet altijd tevreden over de hoortoestellen. Ze vinden het geluid onnatuurlijk of hebben cosmetische bezwaren. Naarmate echter de ziekte vordert en gehoorverlies groter wordt kunnen hoortoestellen een groot verschil maken. Is het gehoorverlies uiteindelijke ernstig dan helpen hoortoestellen niet meer. 

 

 

Operatie - Stapedectomie en Stapedotomie

Een operatie kan een oplossing bieden. Dit geldt echter niet voor het beginstadium van de ziekte. Het gehoorverlies is dan nog te beperkt en de patiënt heeft nog (te) weinig problemen. Bovendien is een operatie dan gevaarlijker, omdat tijdens de ingreep de nog niet helemaal vastgegroeide stijgbeugel zou kunnen gaan bewegen. Dat kan een niet optimaal operatieresultaat opleveren.

De operatie die jarenlang gebruikt is heet ‘stapedectomie’. Tijdens deze operatie wordt de stapes (stijgbeugel) geheel verwijderd en vervangen door een stijgbeugeltje van kunststof of metaal. De nieuwe stijgbeugel heeft de vorm van een piston en wordt met een haakje aan het aambeeld vastgemaakt.

Tegenwoordig wordt niet meer de hele stijgbeugel verwijderd, maar alleen het bovenste deel ervan. De gefixeerde voetplaat blijft ter plaatse. Daarin wordt een klein gaatje gemaakt en in deze opening wordt de steel van de prothese (een teflon ‘piston’) geplaatst. De prothese wordt weer met een haakje opgehangen aan de lange poot van het aambeeld, zoals hieronder afgebeeld. Deze operatie heet ‘stapedotomie’.

Stapedotomie. Links een voorbeeld van een namaakstijgbeugel (prothese), ter vervanging van de vastzittende stapes bij otosclerose. In de rechter figuur is afgebeeld hoe deze prothese is geplaatst, met het haakje ronde de lange arm van het aambeeld.

Bij stapedotomie is er minder kans op beschadiging van het slakkenhuis. Een operatie als deze biedt echter geen oplossing voor het verminderen van eventueel aanwezige tinnitus en biedt ook geen uitzicht op verbetering van het gehoor wanneer het slakkenhuis aangetast is. Elders op deze site worden slagingspercentages van deze operaties gegeven.